Spółki infrastrukturalne

Sieć działa od wielu lat. Była tworzona etapami, w różnych okresach i z różną dokumentacją techniczną. Bardzo dużo elementów infrastruktury nie ma żadnej dokumentacji. Wiedza o specyfice danej sieci, poszczególnych elementach jest często rozproszona w archiwach dokumentacji, w działach eksploatacji, w raportach z napraw lub istnieje tylko w głowach pracowników. Najwyższy czas, by tę dokumentację zebrać i spisać. Dzięki ewidencji obiektów sieci masz szybki dostęp do rzetelnej informacji i możesz rozpocząć budowę profesjonalnego modelu sieci. System Intergis® pozwala integrować dane z różnych systemów (mapowych, bazodanowych), przedstawiać je w prostej i spójnej formie. Jesteśmy w stanie uporządkować dotychczasowe zasoby dokumentacji technicznej i dostarczyć system wspomagający funkcjonowanie sieci.

Więcej:

Ewidencja obiektów sieci


Budowa modelu sieci
Zarządzanie majątkiem sieciowym
Dowiedz się więcej...