Intergis od A do Z…

Samorządy różnego szczebla, spółki infrastrukturalne, przedsiębiorstwa i inne instytucje gromadzą coraz większe ilości danych. Rosnąca część tych danych ma postać cyfrową i występuje w postaci różnorodnych baz informatycznych. Wiele danych (niektórzy oceniają ten poziom na 80%) posiada odniesienie przestrzenne, to znaczy – da się umiejscowić w terenie i na mapie. GIS to zestawianie ze sobą (integracja) baz danych pochodzących z różnych źródeł, umieszczanie ich na mapach cyfrowych i szerokie udostępnianie odpowiednio przetworzonych informacji – bo symbole na mapach łatwiej odczytać niż analizować wydruki komputerowe, a i wnioski będą bardziej trafne.

Celem istnienia Intergisu® jest integracja jak największej ilości danych mających odniesienie przestrzenne w jednym miejscu (na wspólnej mapie) i zapewnienie użytkownikowi dostępu do pełnej informacji o obiektach znajdujących się na mapie oraz ich relacji z innymi obiektami.

Zobacz więcej:

Intergis dla wszystkich


Zastosowania
Usługi
Informacje i wymagania techniczne