Intergis ADRESY

Intergis ADRESY to system zgodny z zapisami ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz dyrektywą INSPIRE i rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

Uwaga: Zgodnie z rozdziałem 8a ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej ewidencję miejscowości, ulic i adresów prowadzi się w systemie teleinformatycznym.

System teleinformatyczny Intergis ADRESY odpowiada na bieżące potrzeby gmin oraz urzędów w zakresie:

  • gromadzenia danych i zarządzania informacją o punktach adresowych, ulicach, numerach porządkowych, numerach obrębów i nazwach miejscowości,
  • wizualizacji budynków i obiektów ewidencji w układzie przestrzennym oraz prezentowania danych na mapach tematycznych (zgodnie z wymogami ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej organ administracyjny może prowadzić mapę zasadniczą w postaci analogowej nie dłużej niż do 31 grudnia 2013 r.)
Korzyści posiadania systemu Intergis ADRESY
Najważniejsze funkcjonalności systemu
Przykładowe zrzuty ekranu z systemu Intergis ADRESY

Ulotka