Intergis PLANY

Intergis PLANY to system zgodny z zapisami ustawy o infrastrukturze przestrzennej oraz dyrektywą INSPIRE.

Uwaga: Zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 2010 r.  o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489) tworzenie, aktualizacja i udostępnianie zbiorów metadanych infrastruktury, zwanych dalej „metadanymi”, jest zadaniem organów administracji.

Mając na uwadze bieżące potrzeby gmin oraz urzędów, wynikające bezpośrednio z ww. ustawy wspieramy w uzupełnianiu i cyfryzacji metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych, tj.

  • metadanych (zgodnych z INSPIRE) dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  • oraz dla ich usług tj. wyszukiwania, przeglądania, pobierania, przekształcania i uruchamiania innych usług danych przestrzennych.

Oferujemy przetworzenie planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, tekstów uchwał  z postaci analogowej do postaci rastrowej, wektorowej zgodnie z dyrektywą INSPIRE.

Przetworzone mapy i plany można opublikować w Internecie, aby udostępnić mieszkańcom oraz potencjalnym inwestorom.

Wypis i wyrys w 5 minut!
Film prezentujący system Intergis PLANY
Przykładowe zrzuty ekranu z systemu Intergis PLANY

Ulotka