Środki z Unii Europejskiej

Polscy przedsiębiorcy i jednostki administracji publicznej mają możliwość korzystania z różnych form dofinansowania przez Unię Europejską. Możliwości są ogromne – dzięki pomocy unijnej realizowane są projekty nie będące w zasięgu finansowym pomysłodawcy. Warunkiem dofinansowania projektu jest dobre przygotowanie wniosku i osiągnięcie żądanych efektów. Dlatego bardzo ważne jest stworzenie koncepcji i jej dostosowanie pod kątem danego Programu Operacyjnego. Wskazujemy jak, skąd i kiedy czerpać dotacje unijne. Masz potrzeby w zakresie uporządkowania dokumentacji technicznej, wdrożenia rozwiązania informatycznego, przeszkolenia pracowników – skontaktuj się z nami. Wiemy, jak pozyskać dotacje na twój projekt.

Więcej o środkach z UE:

Usługi konsultacyjne i doradcze


Pomoc w tworzeniu i składaniu wniosku
Opracowanie dokumentacji
Zarządzanie projektami unijnymi
Realizacja projektów unijnych