Zakłady przemysłowe

W pracy zakładów przemysłowych istotne jest bezpieczeństwo, bezawaryjność, jakość pracy, koordynacja działań. Z tej perspektywy najważniejsza jest informacja – dostępna dla wszystkich, stale aktualizowana. Wiedzę o infrastrukturze zakładu mogą dostarczyć bazy danych tworzone na podstawie map numerycznych i innych dokumentów. Utworzenie modelu przestrzennego zakładu przemysłowego z budynkami, sieciami i urządzeniami przeznaczonymi do produkcji ułatwi zarządzanie przedsiębiorstwem. Użytkownicy mogą za pomocą przeglądarki internetowej nadzorować pracę urządzeń, sprawdzić miejsce awarii, a także otrzymać powiadomienie o przeglądzie i remontach. Ponadto można koordynować prace i na bieżąco otrzymywać informacje o działaniach poszczególnych wydziałów przedsiębiorstwa.

Więcej:

Ewidencja infrastruktury zakładu


System koordynacji działań
Budowa modelu sieci zakładu
System zarządzania majątkiem
Dowiedz się więcej...